Syiah Manshuriyah, Syiah Khitobiyah, Syiah Ghorobiyah, Syiah Dzamiyah, Syiah Hisyamiyah

Artikel ini masih terkait dengan artikel sebelumnya yang membahas tentang kaum syiah yang ke 3 yang terbagi menjadi 18 golongan, jika teman teman membaca artikel ini silahkan baca juga artikel sebelumnya, agar kita tahu keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh kaum lain, tujuannya agar kita tidak terjerumus kepada keyakinan mereka, nah berikut ini adalah artikel lanjutan dari kaum syiah.

Syiah almansuuriyyah
Syiah almanshuuriyyah
Dan ke enamnya yang disebut Shiah manshuriyah, yaitu golongan abi mansur al-azali mereka berkata bahwa sesungguhnya pangkat imam itu menetap di muhammad bin ali bin husain yang naik ke langit kemudian di usap kepalanya oleh allah dengan 2 tangan allah kemudian allah berfirman hei anak ku! Silahkan kamu berangkat sampaikan olehnu semua pelajaran dari aku, dan meyakini sesungguhbya rasul itu tidak akan putus sampai hari kiamat, dan surga itu satu orang laki-laki yang disuruh menjadi imam dan neraka itu sebaliknya.

Keyakinan syiah mansuriyah ini itu adalah sesat menurut ahli sunah, yaitu akan menjadi kufur sebab tidak ada orang yang diterangkan di dalam al-quran dan hadits yang akan naik ke langit, dan kufur karena menetapkan 2 tangan kepada allah, dan sesungguhnya beberapa rasul menurut ahlisunah wal jamaah itu di akhiri oleh kanjeng nabi muhammad saw jadi tidak akan adalagi rasul dan nabi setelah nabi muhammad.

Dan lagi menurut ahlisunah bahwa sesungguhnya surga itu tempat kenikmatan tempat kembalinya orang muslimin, dan neraka itu tempat siksaan tempat kembalinya orang kafir dan orang yang suka maksiat.
Syiah khitobiyyah
Syiah khitobiyyah
Dan yang ke 7 yaitu yang disebut syiah khitobiyah, yaitu golongan abil khitob al-asari mereka berkata sesungguhnya beberapa imam itu beberapa nabi dan sesungguhnya abul khitob itu juga jadi nabi sehingga mewajibkan kepada orang-orang harus toat kepada abul khitob, bahkan meyakini sesungguhnya beberapa imam itu jadi tuhan.

Dan sayidina hasan husain itu 2 putra allah dan jabar bin muhammad itu di anggap tuhan, tapi abil khitob itu lebih utama daripada jafar dan daripada sayidina ali dan banyak lagi keyakinannya yang menyimpang.

Syiah khitobiyah ini itu juga kufur menurut ahlisunah sebab beberapa imam sesudah nabi muhammad saw itu bukan nabi, dan abil khutob itu bukan nabi sebab tidak ada lagi nabi sesudah nabi muhammad saw, dan kufur lagi saat meyakini bahwa beberapa imam itu tuhan, dan sayidina hasan husain di anggap putra allah kemudian jafar di anggap tuhan dan abul khitob itu lebih utama, itu juga keyakinan yang pada kufur.
Syiah ghoroobiyyah
Syiah ghoroobiyyah
Dan ke delapannya yaitu syiah ghorobiyah, mereka berkata bahwa sesungguhnya nabi muhammad dan sayidina ali itu lebih serupa daripada kedua burung gagak, sehingga malaikat jibril itu tertukar yang tadinya mau menurunkan pangkat kenabian kepada sayidina ali kemudian malaikat jibril itu kesalahan datangnya kepada nabi muhammad.

Keyakinan ini menurut ahlisunah itu akan menjadi kufur, sebab mustahil (tidak mungkin) malaikat jibril salah dalam menurunkan wahyu.

Sehingga jika sesudah shalat mereka menpuk dada, karena menyesalkan terhadap kesalahannya malaikat jibril.
Syiah dzammiyyah
Syiah dzammiyyah
Dan kesembilannya yaitu syiah dzammiyyah, mereka mencela kepada nabi muhammad sebab sayidina ali itu seorang tuhan yang sudah mengutus kepada muhammad supaya mengajak orang-orang untuk beribadah kepada sayidina ali, kemudian muhammad itu mengajak orang orang-orang supaya menyebut nabi kepada muhammad.

Dan terkadang mereka berkeyakinan bahwa keduanya antara nabi muhammad dan sayidina ali itu kedua duanya adalah tuhan, dan sebagian lagi berkeyakinan hanya sayidina ali yang jadi tuhan, kata sebagian lagi yang bagus adalah nabi muhammad, dan terkadang mereka punya keyakinan bahwa sesungguhnya tuhan itu ada lima, yaitu antara kanjeng nabi dan sayidina ali, dan siti fatimah dan sayidina hasan husain.

Keyakinan syiah dzamiyah ini karena mencelanya kepada nabi muhammad serta menganggap tuhan kepada sayyidina ali atau yang lima tadi itu adalah kufur / musyrik, karena meyakini akan adanya tuhan selain allah.
Syiah hisyaamiyyah
Syiah hisyaamiyyah
Dan yang ke 10 nya yaitu yang disebut syiah hisyamiyyah, yaitu golongan 2 nama hisyam, yaitu hisyam bin al-hakam dan histam bin salim al jawaliki mereka berkata bahwa sesungguhnya allah itu merupakan jasad, kata ibnul hakam allah itu tinggi dan besar dan tebal serta rata seperti yang di cetak dan pinggir-pinggirnya mengkilat yang mempunyai rupa dan rasa dan penciuman, dan suka berdiri dan suka duduk dan mengetahui sesuatu yang ada dibawah bumi sebab tersinari oleh cahayanya dan banyak lagi keyakinan-keyakinannya yang menyimpang.

Keyakinan ini juga akan menjadi kufur, sebab menyamakan allah kepada makhluknya, seperti sifat tinggi, besar, tebal, rata, dan mengkilat, atau mempunyai rupa atau sifat berdiri atau duduk, yang semuanya tadi itu makulah arod , dan makulah kaifa , dan makulah wado.

Yang tadi itu beberapa bahasa yang diterapkan kepada makhluk allah, tidak boleh diterapkan terhadap dzat yang qodim, sebab allah bukan jisim, bukan arod dan tidak bagaimana rupanya.

Nah itu adalah pembahasan tentang syiah pada halaman ini, pembahasan ini masih belum selesai, nantikan pembahasan tentang kaum selanjutnya hanya disini ya, mari fahami sejarah, belajar dari masa lalu, pelajari islam dengan sungguh-sungguh.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags :

Related : Syiah Manshuriyah, Syiah Khitobiyah, Syiah Ghorobiyah, Syiah Dzamiyah, Syiah Hisyamiyah