Menjelaskan Kaum Najariyah Yang Terbagi Menjadi 3 Golongan

Artikel ini menjelasan kaum najariyah, kaum ini terbagi menjadi 3 golongan, kita sebagai golongan ahlusunah waljamaah harus tahu tentang golongan-golongan ini agar terhindar dari kesesatan mereka, kaum ini adalah kaum yang masuk kepada deretan ke 73 golongan, nah untuk penjelasannya berikut dibawah artikelnya.

Kaum najariyah ini menurut kitab

Kitab bugiatul mutarosyidin
Kitab bugiatul mutarosyidin
Bugitul mutarosyidin bahwa sesungguhnya golongan-golongan yang keyakinannya salah itu di antaranya golongan yang disebut najariyah, kaum najariyah ini sebagai mana yang diterangkan didalam kitab bugiatul mutarosyidin itu termasuk golongan yang itiqad (keyakinan) nya sesat, dan yang mendirikan golongan ini yaitu abu abdilah husain bin muhammad anajaar, maka golongannya disebut golongan anjariah, abdullah anajar ini munculnya di jaman khalifal al ma'mun bin harun arrosyiid, yaitu kira-kira tahun 189 hijriah sampai ke tahun 218 hijriah, abdullah annajar ini asalnya yaitu murid ulama mu'tajilah yang namanya basyar al marits maka sesudahnya bisa mengaji abdullah annajar ini suka bergonta ganti agamanya yaitu terkadang menganut faham mutazilah dan terkadang memakai faham jabariah dan terkadang lagi memakai faham ahlisunnah sampai mempunyai madzhab sendiri mempunyai golongan yang terkadang seperti ahli sunah dan terkadang seperti mutajilah.

Pada saat itu faham najariyah ini berkembang sehingga menjadi 3 golongan.

GOLONGAN ALBURGHUUTSIYAH
Golongan alburgutsiayah
Golongan alburgutsiayah
Yang pertama disebut firqoh alburghutsiah, yaitu golongan yang menyebutkan bahwa kalam allah jika dibaca itu jadi sifat anyar (baru) dan jika ditulis itu jadi jisim, golongan burgutsiah ini menurut ahlisunah itu sesat keyakinannya, sebab kalam allah itu:

Kalam allah
Kalam allah
ARTINYA:
Sifat yang qodim yang menetap didalam dzat allah serta bukan arod (baru) dan bukan jisim.

GOLONGAN AZA'FARONIYAH
Golongan aza' Faroniyah
Golongan aza' Faroniyah
Dan yang keduanya golongan yang disebut aja faroniah, yaitu yang berkata kalam allah itu bukan allah dan setiap sesuatu yang selain allah itu makhluk / diciptakan oleh allah, maka siapa yang berkata bahwa kalam allah bukan makhluk itu kafir.

Keyakinan ini juga sesat menurut ahli sunah, akan menjadi kufur sebab kalam allah itu sifat allah yang qodim yang tetap didalam dzat allah bukan makhluk dan bukan yang baru dan siapa orang yang menyebutkan bahwa kalam allah itu makhluk itu akan menjadi kufur.

GOLONGAN AL-MUSTADRIKAH
Golongan al mustadrikah
Golongan al mustadrikah
Dan golongan yang ke 3 yaitu firqoh al mustadrikah yaitu firqoh yang meng istidrok pendapatnya firqoh jafaroniah, yaitu yang berkata bahwa kalam allah itu makhluk mutlak, tapi muafaqot (sama) dengan kami didalam sudah waridah yang menetapkan bahwa sesungguhnya kalam allah itu bukan makluk, dan ijma yang sah didalam menapikan kalam allah itu makhluk.

Kaum mustadrikah itu bertawil dan bermaksud kepada sunah waridah dan ijma'ul mun akid, begini tawilannya: sesungguhnyabquran itu bukan makhluk, sesuai dengan ketartiban dan susunan yang ada akan tetapi quran diciptakan bukan susunan ini, pendapat firqoh mustadrikah ini itu juga sesat, menurut ahlisunah maka menjadi kufur, sebab menurut ahlisunah kalam allah itu sifat yang qodim yang berdiri didalam dzat allah tidak ada huruf dan tidak ada suara, dan yang menyebut kalam allah makhluk itu akan menjadi kufur walaupun memakai ta'wil.

Nah itulah penjelasan tentang kaum najariyah yang dapat kami sampaikan di dalam artikel kali ini, semoga bermanfaat dan bertambah ilmu kalian, silahkan bagikan artikel ini kepada yang lain ya, jangan lupa subscribe juga blog ini untuk mendapatkan update artikel terbaru dari kami.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags :

Related : Menjelaskan Kaum Najariyah Yang Terbagi Menjadi 3 Golongan