Kaum Khawarij Yang Terbagi 20 Golongan, Penjelasan Ke Dua (11 Kaum Khawarij)

Artikel ini menjelaskan tentang kaum khawarij yang terbagi 20, dan artikel ini adalah artikel lanjutan dari artikel sebelumnya, dalam artikel sebelumnya kami membahas ke 9 kaum khawarij, dan disini kami menjelaskan sisanya yaitu 11 kaum khawarij, jika kalian ingin mengetahui pembahasan dari 9 kaum khawarij yang sebelumnya silahkan untuk di baca agar dalam membaca artikel ini kita dapat memahami ke 20 dari kaum khawarij tersebut, berikut penjelasannya lanjutannya dibawah ini.

KAUM AL-AJAARIDAH
Firqoh al ajaaridah
Firqoh al ajaaridah
Dan golongan yang ke 10 nya dari golongan khawarij yaitu firqoh al ajaaridah yaitu golongan abdurahman bin ajrod yaitu yang melebihi aliran golongan najdiah yaitu golongan yang ke empat yang mewajibkan mengajak anak kecil masuk islam jika sudah baligh, dan anak kaum musyrikin itu tetap didalam neraka.

Golongan ajaaridah ini terbagi 11 golongan, keyakinan ajaridah ini menurut ahli sunah itu sesat sebab menurut ahli sunah yang jadi anak itu harus di akui sebagai anak walaupun belum mengaku islam dikarenakan masih anak-anak, dan wajib anak kecil disuruh belajar islam dimana sesudah tamyiz, supaya bisa melakukan ajaran islam sesudah baligh, dan anak kecil anak kafir itu tidak di tetapkan sebagai ahli neraka.

KAUM MAIMUNIAH
Firqoh maimuniah
Firqoh maimuniah
Yang pertama yaitu golongan ajaaridah yang telah disebutkan di atas itu juga disebut khawarij firqoh maimuniah, yaitu golongan maimun bin imron mereka berkata akan adanya kekuasaan dan perbuatan makhluk sebelum berbuat, dan sesungguhnya allah itu menakdirkan kebaikan dan tidak mentakdirkan akan keburukan an tidak menakdirkan beberapa kemaksiatan, dan anak kaum kafir itu di syurga, dan mereka membolehkan menikahkan anak laki-laki kepada anak perempuan yaitu adiknya dinikahkan kepada kakanya, dan boleh menikah kepada anak saudara dan mereka tidak percaya akan adanya surat yusuf, keyakinan seperti ini menurut ahli sunah itu sesat, sebab perbuatan makhluk itu dibuat oleh allah tidak mempunyai kekuasaan, dan takdir baik dan takdir buruk itu di tentukan oleh allah dan haram menikahkan anak laki-laki dan anak perempuan dan jadi kufur karena tidak percaya akan adanya surat yusuf.

KAUM SYUAIBIAH
Firqoh syuaibiah
Firqoh syuaibiah
Dan yang ke 2 dari yang 11 yaitu yang disebut firqoh syuaibiah, yaitu golongan suaib bin muhamad keyakinannya seperti keyakinan golongan maimuniah kecuali didalam masalah qadar (takdir) mereka tidak menetapkan akan adanya perbuatan hamba ini juga sesat keyakinannya sama dengan yang tadi.

KAUM KHALAFIAH
Firqoh khalafiah
Firqoh khalafiah
Dan ketiganya yang disebut firqoh khalafiah, yaitu golongan khalaf yang menetapkan akan adanya takdir dari allah baik dan buruknya, disini sama keyakinannya seperti keyakinannya ahli sunah hanya mereka sesat bahwa sesungguhnya anak kecil anak musyrikin itu didalam neraka.

KAUM ATHROQIAH
Firqoh athroqiah
Firqoh athroqiah
Dan yang ke empatnya yaitu yang disebut firqoh athroqiah, yaitu golongan yang menetapkan bahwa sesungguhnya orang pinggirian itu dimaafkan karena tidak mengetahui hukum dan itu juga sama keyakinannya seperti ahli sunah.

Keyakinan ini juga sesat menurut ahli sunah sebab menurut ahli sunah walaupun orang pinggiran (orang yang bodoh jauh dari agama) itu tidak di maafkan karena tidak tahu hukum agama karena ada pesantren dan orang-orang yang mengerti agama (ustadz).

Menurut ahli sunah orang yang bodoh tentang agama itu tidak di maafkan, jadi tetap harus mencari ilmu.

KAUM HAMZIAH
Firqoh hamziah
Firqoh hamziah
Yang ke 5 nya yaitu golongan firqoh hamziah yaitu golongan hamzah bin adroq, golongan ini sama alirannya dengan firqoh maimuniah selain menetapkan bahwa anak-anak kafirin itu didalam neraka, itu juga sesat sama dengan yang telah di terangkan di atas.

KAUM MALUMIAH
Firqoh malumiah
Firqoh malumiah
Dan yang ke enamnya yaitu firqoh malumiah, golongan ini alirannya seperti firqoh suaibiah hanya mereka menetapkan bahwa sesungguhnya mukmin menurut pandangan mereka yaitu orang yang mengetahui semua nama-nama allah dan perbuatan hamba itu dibuat oleh allah keyakinan ini juga sesat sama dengan yang tadi, dan memurut ahli sunah orang mukmin yaitu orang yang mengetahui aqidah (keyakinan) yang 50 (sifat allah dan sifat rasul), serta membenarkan, bukan yang mengetahui nama-nama allah.

KAUM ASHOLTIAH
Firqoh asholtiah
Firqoh asholtiah
Dan yang ke 7 nya yaitu firqoh asholtiah yaitu golongan usman bin abi sholit yang keyakinanya seperti kaum ajaaridah, tapi mereka berkata bahwa orang yang islam serta mengungsi kepada mereka itu harus di selamatkan tapi tidak bertanggung jawab atas anak-anaknya ini juga sesat sebagai mana yang tadi karena jika menyelamatkan orang tuanya itu harus menyelamatkan anaknya sebab anaknya belum punya dosa.

KAUM TSA'ALIBAH
Firqoh tsa'alibiah
Firqoh tsa'alibiah
Dan yang ke 8 nya yaitu kaum tsa'alibah  yaitu golongan tsa'lab bin aamir mereka berkata bahwa sesungguhnya anak kecil itu harus mengatur kepada urusannya dan harus mempunyai pendirian harus mengambil zakat dari bangsa abid, golongan tsa'alibah ini terbagi empat golongan, golongan ini menurut ahlisunah itu juga sesat sebab anak kecil belum faham tentang hukum dan begitu juga tidak boleh mengambil zakat dari abid, tapi harus dari sayidnya (majikannya).

KAUM AL-AKHNASIAH
Firqoh Akhnasiyyah
Firqoh Akhnasiyyah
Golongan ini terbagi 4 golongan yang pertama golongan al-akhnasiah  yaitu golongan akhnas bin khais yang alirannya sama seperti firqoh tsa'alabiah, hanya sesungguhnya golongan akhnasiah itu tawaquf didalam imannya dan kufurnya orang yang ada didalam tempat selain islam, kecuali orang yang diketahui tingkahnya dan di ketahui bahwa sesungguhnya golongan ini sering menikahkan perempuan yang muslim kepada orang yang musrik dari golongannya, ini juga keyakinannya sesat sebab menurut ahli sunah tidak boleh menikahkan orang muslim kepada orang musrik.

KAUM AL-MA'BADIAH
Firqoh al ma'badiah
Firqoh al ma'badiah
Dan golongan yang ke 2 yaitu golongan al ma'badiah, yaitu golongan ma'bad bin abdirahman yaitu berbeda dari kaum akhnasiah didalam menikahkan muslim kepada orang musrik yaitu tidak membolehkan, dan berbeda dari firqoh tsa'alibah didalam mwngambil zakat dari abid yaitu tidak membolehkan.

KAUM ASYAIBANIAH
Firqoh asyaibaniah
Firqoh asyaibaniah
Dan yang ketiganya yaitu firqoh yang disebut asyaibaniah, yaitu golonga  syiban bin sa'ah yaiu yang berkata kepada segala paksaan, yaitu perbuatan semua hamba itu paksaan dari allah dan menghilangkan akan adanya kekuasaan yang baru yang bangsa ikhtiar ini menurut ahlisunah keyakinannya sesat sebab segala perbuatan yang baru yang bangsa ikhtiar itu bukan terpaksa tapi ada qudrat haditsah yaitu  (usaha) / ikhtiar, bisa bergerak tapi tidak memberi tasir artinya kita harus berusaha melakukan yang diperintahkan tapi usahanya tidak memberi jejak akan hasilnya ladang ikhtiar.

KAUM AL-MUKARAMIAH
Firqoh al mukaramiah
Firqoh al mukaramiah
Dan yang ke 4 nya yaitu golongan al-mukaramiah yaitu golongan mukaram al-ajali yang berkata bahwa sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat itu kafir karena bodohnya orang itu kepada allah, dan begitu juga setiap dosa besar dan dicintainya oleh allah dan dimurkainya oleh allah itu dampak dari akibat.

Golongan ini menurut ahli sunah keyakinannya seat sebab jika meninggalkan shalat itu tidak jadi kufur kecuali jika menyepelekan atau tidak mengakui wajibnya shalat, begitu juga orang yang mwlakukan dosa besar itu juga tidak jadi kufur kecuali jika sambil menghalalkan.

Nah itulah penjelasan tentang ke 20 kaum dari golongan khawarij, silahkan bagikan kepada teman dan sahabat kalian agar dapat menambah wawasan dan mengetahui dari ke 20 kaum khawarij ini yang membawa kesesatan, janganlupa subscribe blog ini untuk mendapatkan ilmu dan informasi terbaru.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags :

Related : Kaum Khawarij Yang Terbagi 20 Golongan, Penjelasan Ke Dua (11 Kaum Khawarij)