Bacaan Surat Al-Lail Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia

Surat Al-Lail  سورة اليلAl-lail yang berarti malam, Surat Al-Lil adalah surat ke 92 dalam Al-Quran yang termasuk kepada golongan surat makkiyyah,  Apa itu makkiyyah, silahkan kunjungi link berikut ini Pengertian Makkiyyah, pokok pembahasan surat ini adalah tentang usaha manusia yang ber beda-beda, maka dari itu balasannya juga berbeda-beda, berikut ini kami sajikan bacaan teks arab latin surat Al-Lail dan terjemaahannya dalm bahasa indonesia...
Bacaan Surat Al-Lail
Surat Al-LailInformasi surat al-lail dari banyaknya surat, golongan, juz


Bacaan teks arab latin surat Al-Lail...

"Bismillahirrahmanirrahiiim"

" Wallaili idzaa yaghsyaa"" Wannahaari idzaa tajallaa"
" Wamaa khalaqhaadz dzakara wal ungsaa"
" Innasa' yakum lasyattaa"
" Fa ammaa man a'thaa wattaqhaa"
" Washaddaqha bilhusnaa"
" Fasanuyassi ruhu lilyusraa"
" Waamaa man bakhila wastagnaa"
" Wakadz dzaa ba bilhusnaa"
" Fasanuyassiruhu lil usraa"
" Wamaa yughnii anhu maa luhuu idzaa taraddaa"
" Inna alainaa lalhudaa"
" Wainnalanaalaal aakhirata waal uulaa"
" Fa anndzar tukum naa rann taladzhaa"
" Laayaslaahaa illaal asyqhaa"
" Alladzii kadza bawatawallaa"
" Wasayu janna buhaal atqhaa"
" Alladzii yu'tiimaa lahu yatazakkaa"
" Wamaa li ahadinn indahuminni'matin tujzaa"
" Illaab ti ghaa awajhirabbihil a'laa"
" Walasaufa yardhaa"

Terjemaahan Surat Al-Lail dalam bahasa indonesia.
"Dengan menyebut nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang"
"Demi malam apabila menutupi cahaya siang"
"Demi siang apabila terang benderang"
"Demi penciptaan laki-laki dan perempuan"
"Sungguh usahamu memang beraneka macam"
"Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan allah dan bertakwa"
"Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik [surga]"
"Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan [kebahagiaan]"
"Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup [tidak perlu pertolongan allah]"
"Serta mendustakan pahala yang terbaik"
"Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan"
"Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa"
"Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk"
"Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu"
"Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala nyala"
"Yang hanya di masuki oleh orang yang paling celaka"
"Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman"
"Dan akan di jauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa"
"Yang menginfakkan hartanya di jalan allah untuk membersihkan dirinya"
"Dan tidak ada seorangpun memberikan suatu nikmat padanya yang harus di balasnya"
"Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhoan tuhannya yang maha tinggi"
"Dan niscahya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna."
Itulah teks bacaan arab latin surat Al-Lail dan terjemaahannya, Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua...

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Bacaan Surat Al-Lail Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia