Rawi, Sanad, Dan Mudawwin

Penjelasan Rawi, Snad, Dan Mudawwin...
Berikut ini adalah penjelasan apa yang di sebut dengan rawi, sanad, dan mudawwin...

Rawi
Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadits dari rasullullah saw. contoh : A-B-C-D-E-F-G
Umpamanya Dari Bukhari, bukhari berkata telah di ucapkan kepada saya oleh seorang yang namanya A, dan A berkata Telah di Ucapkan kepada saya oleh B, Dan B berkata telah di ucapkan kepada saya oleh C, Begitu seterusnya, Nah tiap-tiap orang inilah yang dinamakan dengan Rawi...
Sifat-Sifat Rawi
1. Tidak terkenal sebagai pendusta
2. Tidak dituduh sebagai pendusta
3. Tidak banyak salah
4. Tidak kurang telitinya
5. Tidak Fasiq
6. Tidak ragu-ragu
7. Tidak ahli bid'ah
8. Tidak kurang kuat hafalannya
9. Tidak sering menyalahi rawi-rawi yang kuat
10. Tidak tidak terkenal [Rawi yang terkenal, ialah seorang yang di kenal oleh dua orang ahli hadits di zamannya].
Sanad
Sanan terkadang di sebut isnad
Isnad itu berarti juga mengadakan atau menunjukkan sanad buat sesuatu hadits.
Sanad itu menurut istilah ahli hadits ada awalnya dan ada ahirnya, yaitu ada permulaan sanad dan ada kesudahan sanad, awal sanad adalah orang yang pertama menyampaikan sanad, contohnya lihat penjelasan rawi di atas, misalkan rawinya adalah bukhari, bukhari berkata telah di ucapkan kepada saya oleh seorang yang bernama A, Nah seorang yang bernama A inilah yang di sebut awal sanad, dan shahabi atau tabi,i dinamakan ahir sanad...
Mudawwin
Mudawwin adalah Pembuku, atau pencatat, atau pendaftar, Maksudnya adalah orang alim yang mencatat hadits rasulullah saw, seperti imam-imam : Imam malik, bukhari, muslim, abu dawud, tirmidzi, dan lain-lain...

Itulah penjelasan dari Rawi, sanad, dan mudawwin...

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Rawi, Sanad, Dan Mudawwin