Hadits Dan A-tsar

Hadits Dan A-tsar
Asal arti hadits, ialah omongan, perkataan, ucapan dan sebangsanya. Ghalibnya terpakai buat perkataan nabi saw.
Jika di sebut hadits nabi, maka maksudnya ialah sabda nabi saw, Terkadang di sebut hadits anas, upamanya, maka maksudnya ialah hadits nabi yang di riwayatkan oleh anas.

Sering dikatakan hadits bukhari, umpamanya, maka maksudnya ialah hadits nabi yang diriwayatkan oleh bukhari di dalam kitabnya.
Lafazh hadits yang di ucapkan oleh nabi saw, itu dinamakan matan hadits atau isi hadits.
A-tsar itu, perkataan sahabat sebagai mana hadits perkataan nabi, terkadang omongan dari sahabat, dikatakan riwayat.

Share on Facebook
Share on Twitter

Related : Hadits Dan A-tsar